Site logo

Darmen snijden ‘in the middle of nowhere’

Jan Mark de Horn (26) is na zijn studie bedrijfskunde als vanzelf de darmenwereld ‘binnengerold’. Tijdens zijn stage in China schreef hij z’n afstudeerscriptie over darmen. Hij had het prima naar zijn zin in het buitenland en de darmenwereld bleek ook nog heel erg interessant te zijn. Toen Jan Mark later een advertentie zag voor management trainee bij Van Hessen herinnerde hij zich die naam van zijn scriptie en was de sollicitatie snel verstuurd.

“Het internationale aspect van de darmenwereld sprak me erg aan. Ik vind het een uitdaging om zo maar te vertrekken en te reizen naar ‘the middle of nowhere’. En daar moet je dan aan de slag om een probleem op te lossen of een klus te klaren. Je weet niet wie je tegenkomt en met wie je samen moet werken. Dat vind ik geweldig”. Het traineeship van Van Hessen bood de mogelijkheid om het avontuur in den vreemde aan te gaan en daarom was Jan Mark snel overstag. “Natuurlijk gaat het niet zomaar om het reizen,” licht Jan Mark snel toe, “De combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid is wat het werk zo uitdagend en dus aantrekkelijk maakt”.

Voor Jan Mark is de darm inmiddels een mooi natuurproduct. In het begin vroeg hij zich wel eens af waar hij aan begon maar toen begon hij te zien hoe mooi de darm eigenlijk is, welke weg het product aflegt en hoe complex de hele supply chain in elkaar zit. “Je ziet in het darmlokaal het darmpakket binnenkomen. Je weet als insider dat er talloze menselijke handelingen moeten worden verricht voordat dit product in de schappen ligt. Als ik nu in de supermarkt rondloop denk ik: dat heeft Van Hessen toch maar mooi gemaakt”.

Het traineeship leidde er uiteindelijk toe dat Jan Mark een belangrijke rol mocht spelen bij de introductie van het nieuwe mes waarmee de darmen worden losgesneden uit het darmpakket. Dit mes is de afgelopen jaren door Van Hessen ontwikkeld en maakt het een stuk makkelijker om de darmen te snijden zonder gaten en ‘baarden’. Dit is belangrijk voor Van Hessen dat altijd op zoek is naar hogere productie en betere kwaliteit.

Verandering
“Ik werd een jaar geleden aan het projectteam toegevoegd”, vervolgt Jan Mark, “en heb sindsdien geholpen bij de implementatie van het nieuwe mes in darmlokalen in de Verenigde Staten en Europa. Wat mij opviel bij de introductie van het mes was de onwennigheid. Voor mensen die al jaren in het vak zitten, kan het best een omschakeling zijn. Veranderen is altijd een uitdaging. Voor iedereen. Op diverse locaties moest ik dus niet alleen het mes introduceren maar ook goed inspelen op de emoties van mensen voor wie een manier van werken die ze al jaren beoefenden ineens op de schop moest. Het gaat om meer dan een technische uitleg; je moet de mensen mee krijgen zodat ze enthousiast worden”. Jan Mark vindt het een mooie uitdaging om de emoties van mensen te ‘managen’ en daar goed mee om te gaan. “Ik gedraag me vaak als een kameleon zodat ik ook echt naast de mensen sta en ze dat ook zo ervaren”, aldus Jan Mark. Uiteindelijk was de introductie van nieuwe technologie in sterke mate afhankelijk van succesvol veranderingsmanagement.

Met het oog daarop was er een tweeledige strategie die de succesvolle implementatie faciliteerde. Enerzijds was de komst van Jan Mark voorafgegaan door een uitgebreide video training via Van Hessen Academy’s nieuwe e-learning platform waarin werkelijk alles met betrekking tot het mes uitgelegd werd van werkwijze tot onderhoud (zie tekstkader bij dit artikel). Anderzijds was ervoor gezorgd dat, hoe jong hij ook mocht zijn en hoe kort hij nog maar in het vak zat, Jan Mark ook echt een expert was in het gebruik van het nieuwe mes. Om dat voor elkaar te krijgen is Jan Mark geruime tijd in België geweest om in de leer te gaan bij collega Thomas De Winter, de projectmanager van het nieuwe mes. Daar heeft Jan Mark heel veel darmen gesneden voordat hij de nieuwe techniek onder de knie had. “Natuurlijk is het mes makkelijk in het gebruik, dat geef ik toe”, zegt Jan Mark, “maar ik moest wel echt alles weten en kunnen om zo collega’s met jarenlange ervaring te overtuigen van het feit dat het nieuwe mes ook echt beter is”.

Geen arrogantie
Jan Mark ging dus goed voorbereid naar de Verenigde Staten. Zijn eerste standplaats was heel toepasselijk Beardstown, Illinois. Met het nieuwe mes ging hij de werknemers van het lokale darmlokaal helpen om ervoor te zorgen dat baarden (de draadjes die aan de darmen kunnen zitten) voortaan gemakkelijk én snel geëlimineerd zouden worden. Veel hing uiteindelijk af van hoe Jan Mark daadwerkelijk presteerde in het darmlokaal wanneer het op het demonstreren van het mes aankwam. Daar zat een zeker risico in maar door de reisbeperkingen was het niet echt mogelijk om met een grote groep naar Amerika te reizen. En dus ging Jan Mark ervoor: “Je kunt de medewerkers van het darmlokaal alleen overtuigen als je ook echt één met ze bent. Daarom waren er wel dagen van 14 tot 16 uur. Dat is pittig, maar het is de enige manier. Je moet vriendelijk blijven, prettig om mee samen te werken, nederig, zonder enige arrogantie”.

Het resultaat mocht er zijn. Niet zonder trots vertelt Jan Mark hoe dat in z’n werk ging. “I never saw such beautiful casings in my entire life (zulke mooie darmen heb ik in m’n hele leven nog nooit gezien)” zei een Amerikaanse rot in het vak bij een demonstratie. “Het laat zien hoe goed het nieuwe mes werkt”, zegt Jan Mark, “juist wanneer een broekie als ik zulke resultaten produceert. Maar het toont ook dat we deze introductie als team goed voorbereid hebben. Het is zo’n groot project; er zijn zoveel partijen bij betrokken en er hangt zoveel van af. Dit mocht gewoon niet fout gaan. Gelukkig werd het dan ook een succes!”

Inmiddels is Jan Mark weer terug in Amerika om Van Hessen te ondersteunen in de verdere implementatie van het nieuwe mes.

 

E-learning onderdeel implementatie

Van Hessen Academy heeft een essentiële rol gespeeld in de succesvolle implementatie van het mes in Amerika. De e-learning module die voor het mes ontwikkeld werd, was zowel in het Engels als Spaans en gericht op de rollen van supervisor en medewerker. In maar liefst 20 video’s met bijgaand online lesmateriaal werd uitgelegd hoe je met het mes moet snijden, hoe het schoongemaakt en onderhouden moet worden en hoe je er veilig mee omgaat. Voordat medewerkers met het nieuwe mes aan de slag gingen, moesten ze eerst de e-learning module volgen. In de komende jaren zal e-learning binnen Van Hessen een steeds grotere rol gaan spelen. Niet alleen bij het introduceren van nieuwe technologieën maar ook om nieuwe medewerkers te trainen en kennis in de organisatie te borgen en distribueren. Zoals blijkt bij de introductie van het nieuwe mes in de Verenigde Staten zal e-learning Van Hessen helpen om slagvaardiger te opereren.

 

Blijf op de hoogte

Meer over werken bij Van Hessen

Trainee in Spanje

We spraken kort met Rocío Sánchez, trainee in Spanje.  Is je ervaring bij Van Hessen anders dan wat je verwachtte?“O, ja,” lacht Rocío “Het was

Lees meer »